Croeso i …

Pum cwestiwn i archwilio sut mae eich ymennydd a'ch synhwyrau'n cydweithio i'ch helpu i ddeall y byd

Alla i gredu popeth rwy'n ei weld?

Sut mae gwybod bod amser yn mynd heibio?

Ai dim ond yn fy meddwl y mae lliwiau?

A yw popeth rydych yn ei glywed yn wir?

A yw pobl yr un peth ym mhob cwr o'r byd?

Life's Big Questions is best viewed on a desktop computer and tablet.
Please visit dreamachine.