Ai Dim Ond Yn Fy Meddwl Y Mae Lliwiau?

Archwilio sut rydym yn gweld lliwiau

Life's Big Questions is best viewed on a desktop computer and tablet.
Please visit dreamachine.