A yw pobl yr un peth ym mhob cwr o'r byd?

Archwilio'r tebygrwydd a'r gwahaniaethau rhwng y modd rydym yn profi'r byd drwy ein synhwyrau

Life's Big Questions is best viewed on a desktop computer and tablet.
Please visit dreamachine.